ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ webdesign  
ตรายางหมึกในตัว ส่งฟรี หมึกกันน้ำ Rubber stamp
CAI สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ออกแบบ จัดทำ ทุกวิชา
ทำป้ายอิงเจ็ท injet indoor outdoor
หน้าแรก ออกแบบเว็บไซต์ Webdesign จดโดเมนเนม domain name เว็บโฮสติ้ง web hosting ผลงานการออกแบบเว็บไซต์ ชำระค่าบริการ แจ้งต่ออายุ แจ้งการชำระเงิน pay ติืดต่อเรา contact us
 
 


จำนวนผู้เข้าชมเว็บกรีนดีไซน์


ขั้นตอนการทำเว็บไซต์ การออกแบบเว็บไซต์
จดชื่อเว็บไซต์ จดโดเมนเนม domain name
เช่าพื้นที่ เว็บไซต์ โฮสติ้ง hosting
ชำระค่าบริการ ต่ออายุเว็บไซต์ โดเมนเนม
ทดลอง ทดสอบ การใช้ระบบร้านค้า ประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม
เว็บบอร์ด กระดานสนทนา webboaard
ส่งไฟล์งาน อัพโหลดไฟล์งาน
  
 

สมัครสมาชิก

 

สมัครสมาชิก

เงื่อนไขในการสมัครเปิดเว็บไซต์ WebGreendesign.com

1. ท่านต้องลงทะเบียนสมัครโดยให้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนและเป็นความจริง หากข้อมูลที่ให้ไว้
    ไม่เป็นความจริง ทาง WebGreendesign.com มีสิทธิในการระงับการให้บริการกับท่านทันที

2. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การใช้เครื่องหมายการค้า iGetWeb.com แต่เพียงผู้เดียว

3. ห้ามใช้เว็บไซด์ WebGreendesign.com ในกิจกรรมอันมีวัตถุประสงค์ที่เป็นการต้องห้าม
    ตามกฎหมายหรือเป็นการขัดต่อศีลธรรมอันดี ต่อประชาชนหรือเป็นการสร้างความแตกแยก
    ให้แก่บุคคลต่างๆ

4. ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น เนื่องจากการใช้งาน การลุกล้ำสิทธิ
    ส่วนบุคคล หรือปัญหาอื่นๆที่ผู้ใช้บริการนี้ไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

5. ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อตกลงและเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น
    ตามแต่จะเห็นสมควรโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

7. หากผู้ให้บริการตรวจพบว่าท่านไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงหรือเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น
    ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิในการเพิกถอนสมาชิกภาพและสามารถยกเลิกการให้บริการ
    กับท่านได้ทันที โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

 

กรุณากรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มด้านล่างนี้ครับ (จำเป็นต้องกรอกข้อมูลในช่องที่มีเครื่องหมาย * ทุกช่อง)

ชื่อบัญชีผู้ใช้ (Username)  : 
*
* ภาษาอังกฤษตัวอักษร(a-z, A-Z) ตัวเลข(0-9) เท่านั้น ห้ามมีเว้นวรรค
ผลการตรวจสอบ Username : 
ท่านยังไม่ได้ทำการตรวจสอบ Username
รหัสผ่าน (Password)  : 
* รหัสผ่านไม่ควรน้อยกว่า 8 ตัวอักษร และไม่ควรซ้ำกับ Username
ยืนยันรหัสผ่าน (Confirm Password)  : 
*
ชื่อ-นามสกุล (Name&Surname)  : 
*
อีเมล (E-Mail)  : 
*
ที่อยู่ (Address)  : 
*
รหัสไปรษณีย์ (ZIP Code)  : 
*
จังหวัด (Province)  : 
*
ประเทศ (Country)  : 
*
โทรศัพท์ (Telephone)  : 
* ต่อ (ext) 
โทรศัพท์มือถือ (Mobile Phone)  : 
7 หลัก
แฟกซ์ (Fax) : 
9 หลัก
หมายเหตุ :
กรุณากรอกข้อมูลในช่องที่มีเครื่องหมาย * กํากับอยู่ให้ครบถ้วน

สมัครสมาชิก

 

เลือกรูปแบบแพกเกจเว็บไซต์ตามความต้องการของคุณ คลิกเลย
แฟกซ์ / FAX : 0-3947-1406
โทรศัพท์ / Tel. : 0813647840
E-mail : peet_pi@hotmail.com
           patz_pair@hotmail.com
           pranote_999@hotmail.com
กรอกแบบตอบรับ หน้าติดต่อเรา
 
 
หน้าแรก webgreendesign เกี่ยวกับเรา about us บริการของเรา บริการออกแบบเว็บไซต์ ตรายางหมึกในตัว ป้ายอิงเจ็ท สื่อ CAI ส่งไฟล์งาน ผลงานของเรา แผนที่ ติดต่อเรา ติดต่อ ร้านกรีนดีไซน์